Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
U07-AAA-076-002-H23 Sviatok Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie Salve, sancta Parens 1962
U06-AAA-066-028-IL7 Vigília sv. Petra a Pavla, apoštolov Dicit Dóminus Petro 1962
U07-AAA-076-001-F27 Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista Redemísti nos 1962
U06-AAA-066-024-9P9 Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa De ventre matris 1962
U06-AAA-066-023-G0Z Vigília narodenia sv. Jána Krstiteľa Ne tímeas 1962
V03-TBA-XR6-000-BK8 Votívna omša prosebných dní I. [сez rok] Exaudívit 1962
V01-TAA-TR6-000-HUI Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej III. [vo veľkonočnom čase] Salve, sancta Parens 1962
V01-RAB-TR6-000-BEZ Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Salve, sancta Parens 1962
V01-AAA-TR6-000-8MK Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej I. [cez rok] Salve, sancta Parens 1962
U05-AAA-056-031-B5Q Sviatok Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej Gaudeamus omnes 1962
V04-TAA-TR6-000-6P7 Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača III. [vo veľkonočnom čase] Sapientia 1962
V04-RAB-TR6-000-6F5 Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sapientia 1962
V04-AAA-TR6-000-UKF Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [cez rok] Sapientia 1962
U05-AAA-056-001-SL4 Sviatok sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača Sapientia 1962
T06-DA1-UR6-000-2BZ Pondelok Veľkonočný Introdúxit vos 1962
U02-AAA-026-024-96O Sviatok sv. Mateja, apoštola Mihi autem 1962
U02-RAB-026-014-29V Spomienka sv. Valentína, kňaza a mučeníka II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In virtúte 1962
U02-AAA-026-014-80O Spomienka sv. Valentína, kňaza a mučeníka I. [cez rok] In virtúte 1962
U12-AAA-126-031-6TP Spomienka sv. Silvestra I., pápeža a vyznávača Si díligis me 1962
U12-AAA-126-029-1UP Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka Gaudeámus omnes 1962
T02-BAA-TR6-007-9KC Deň VII. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-TR6-006-VVB Deň VI. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-TR6-005-JFZ Deň V. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
V04-TAA-TR6-000-AXI Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov III. [vo veľkonočnom období] Ex ore 1962
V04-RAB-TR6-000-MS7 Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Ex ore 1962
V04-AAA-TR6-000-3L4 Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov I. [cez rok] Ex ore 1962
U12-AAA-126-028-RMZ Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov II. [v nedeľu] Ex ore 1962
U12-AAA-126-028-D66 Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov I. [okrem nedele] Ex ore 1962
U12-AAA-126-027-EG5 Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu In médio 1962
U12-AAA-126-026-ACG Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka Sedérunt príncipes 1962
Z01-AAA-XR6-000-S7I Každodenná omša za zosnulých Réquiem ætérnam 1962
T07-DD1-PX6-000-CZM Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry [krátka omša] Veníte, adorémus 1962
T07-DD1-PW6-000-08E Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry Lætétur 1962
T07-DD1-PU6-000-JWJ Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry Exsultáte Deo 1962
T05-CA1-PX6-000-AC2 Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry Intret orátio mea 1962
T05-CA1-PW6-000-J1H Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry De necessitátibus 1962
T06-DCA-PT6-000-0PE Utorok Turíčny Accípite iucunditátem 1962
T06-DCA-PS6-000-XWF Pondelok Turíčny Cibávit eos 1962
T06-DCA-PX6-000-4VC Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Letné kántry Cáritas Dei 1962
T06-DCA-PW6-000-5WT Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Letné kántry Repleátur os meum 1962
T06-DCA-PV6-000-9NB Štvrtok Turíčny Spíritus Dómini 1962
T06-DCA-PU6-000-N8U Kántrová streda v Turíčnom týždni. Letné kántry Deus, dum egrederéris 1962
T05-CA1-PU6-000-TDU Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry Reminíscere 1962
U12-AAA-126-013-SCX Sviatok sv. Lucie, panny a mučenice Dilexísti 1962
U12-AAA-126-006-R1D Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača Státuit ei Dóminus 1962
U11-AAA-116-025-95N Sviatok sv. Kataríny, panny a mučenice Loquébar 1962
T01-BA1-PX6-000-ORU Kántrová sobota v Advente. Zimné kántry [krátka omša] Veni et osténde 1962
T01-BA1-PW6-000-8EX Kántrový piatok v Advente. Zimné kántry Prope es tu 1962
T01-BA1-PU6-000-7OO Kántrová streda v Advente. Zimné kántry Roráte cæli 1962
T07-BAA-RR6-027-5JU Nedeľa III., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Page 1 of 4

JKS

×
Prosím, najskôr zvoľte pieseň
Potvrď, že nie si robot