Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
V01-AAA-TR6-000-GCX Spomienka siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie I. [cez rok] Stabant juxta Crucem 1962
V01-QAA-UW6-000-D33 Bl. Panny Márie v sobotu I. [v Advente] Roráte, cæli 1962
V01-QBB-UW6-000-HVU Bl. Panny Márie v sobotu II.A [od Narodenia Pána po Deviatnik] Vultum tuum 1962
V01-QCB-UW6-000-1IA Bl. Panny Márie v sobotu II.B [od Deviatnika po Hromnice] Vultum tuum 1962
V01-QCC-UW6-000-POK Bl. Panny Márie v sobotu III.A [od Hromníc po Deviatnik] Salve, sancta Parens 1962
V01-RAA-UW6-000-M4J Bl. Panny Márie v sobotu III.B [od Deviatnika po Zelený štvrtok] Salve, sancta Parens 1962
V01-RAB-TR6-000-8ZE Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Gaudens gaudébo 1962
V01-RAB-TR6-000-BEZ Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Salve, sancta Parens 1962
V01-RAB-TR6-000-LEC Spomienka siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Stabant juxta Crucem 1962
V01-RAB-TR6-000-R4I Spomienka Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Adeámus cum 1962
V01-TAA-SR6-000-CAG Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Gaudens gaudébo 1962
V01-TAA-TR6-000-1I1 Spomienka siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie III. [od Veľkonočnej nedele po Turíce] Stabant juxta Crucem 1962
V01-TAA-TR6-000-HUI Spomienka Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej III. [vo veľkonočnom čase] Salve, sancta Parens 1962
V01-TTT-TR6-000-B3B Spomienka Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie II. [od Veľkej noci po Turíce] Adeámus cum 1962
V01-TTT-UW6-000-ABY Bl. Panny Márie v sobotu IV. [od Veľkej noci po Turíce] Salve, sancta Parens 1962
V01-UAA-UW6-000-Q6M Bl. Panny Márie v sobotu V. [od Turíc po Advent] Salve, sancta Parens 1962
V02-AAA-PS5-000-JYR Omša o najsvätejšej Trojici I. [cez rok] Benedícta sit sancta 1952
V02-RAB-UV6-000-YP6 Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Cogitatiónes Cordis ejus 1962
V02-TTT-UV6-000-6EH Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho II. [od Veľkonočnej nedele po Trojicu] Cogitatiónes Cordis ejus 1962
V03-AAA-UW6-000-NB5 Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky I. [cez rok] Deus Israel conjúngat vos 1962
V03-RAB-UW6-000-Q79 Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Deus Israel conjúngat vos 1962
V03-TAA-UW6-000-L1Z Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky III. [vo veľkonočnom čase] Deus Israel conjúngat vos 1962
V03-TBA-XR6-000-BK8 Votívna omša prosebných dní I. [сez rok] Exaudívit 1962
V04-AAA-TR6-000-3L4 Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov I. [cez rok] Ex ore 1962
V04-AAA-TR6-000-HQO Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa I. [cez rok] Exsúltat gáudio pater 1962
V04-AAA-TR6-000-OQX Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok] Justus ut palma 1962
V04-AAA-TR6-000-UKF Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [cez rok] Sapientia 1962
V04-AAA-TR6-000-Y9P Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho I. [cez rok] In nómine Iesu 1962
V04-RAB-TR6-000-459 Spomienka posviacky chrámu sv. Michala Archanjela I. [od Deviatnika do Veľkonočnej nedele] Benedícite Dóminum 1962
V04-RAB-TR6-000-6F5 Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sapientia 1962
V04-RAB-TR6-000-JEO Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho II. [od Deviatnika po Veľkú noc] In nómine Iesu 1962
V04-RAB-TR6-000-MS7 Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Ex ore 1962
V04-RAB-TR6-000-OHZ Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa I. [od Deviatnika po Veľkú noc] Dignus est Agnus 1962
V04-RAB-TR6-000-V86 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa II. [od Deviatnika po Veľkú noc] Exsúltat gáudio pater 1962
V04-TAA-TR6-000-3CR Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho III. [vo veľkonočnom čase] In nómine Iesu 1962
V04-TAA-TR6-000-6P7 Spomienka sv. Jozefa, robotníka, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača III. [vo veľkonočnom čase] Sapientia 1962
V04-TAA-TR6-000-7CL Spomienka posviacky chrámu sv. Michala Archanjela II. [vo veľkonočnom čase] Benedícite Dóminum 1962
V04-TAA-TR6-000-AXI Spomienka sv. neviniatok, mučeníkov III. [vo veľkonočnom období] Ex ore 1962
V04-TAA-TR6-000-DR3 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa III. [v čase veľkonočnom] Exsúltat gáudio pater 1962
V04-TAA-TR6-000-JRE Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi III. [vo veľkonočnom čase] In médio 1962
V04-TAA-TR6-000-Z6K Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa II. [vo veľkonočnom čase] Dignus est Agnus 1962
Z01-AAA-XR6-000-S7I Každodenná omša za zosnulých Réquiem ætérnam 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Page 4 of 4