Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
T07-AAA-RR6-026-ZK4 Nedeľa IV., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1962
T07-AAA-RR6-025-RDO Nedeľa V., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1962
T07-AAA-RR6-024-Y8I Nedeľa VI., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dicit Dóminus 1962
U09-AAA-096-000-35A Sviatok sv. Štefana, uhorského kráľa a vyznávača Os justi 1962
T05-SBB-UW5-002-CW1 Biela sobota II. Svätá vigília [časť nočná] In princípio creavit 1952
T05-SBB-UW5-001-7OB Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná] Deus, qui per Fílium 1952
T05-SBB-UV6-000-FRC Veľký piatok. Popoludňajšia oslava Pánovho umučenia a smrti Deus, qui peccáti 1962
T05-SBB-UV5-000-586 Veľký piatok Hæc dicit Dóminus 1952
T05-SBB-UU5-000-TWC Zelený štvrtok. Omša s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1952
T05-SBB-UU6-002-MWZ Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1962
T05-SBB-UU6-001-7NL Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov] Fácies unctionis 1962
U03-TAA-036-025-ERU Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Vultum tuum deprecabúntur 1962
U03-SSS-036-025-1J5 Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie I. [v pôste] Vultum tuum deprecabúntur 1962
U03-TAA-036-019-B63 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase] Justus ut palma 1962
V04-AAA-TR6-000-OQX Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok] Justus ut palma 1962
U03-RAB-036-019-Z06 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Justus ut palma 1962
U02-AAA-026-010-17Q Sviatok sv. Scholastiky, panny I. [cez rok] Dilexísti 1962
U02-RAB-026-010-27G Sviatok sv. Scholastiky, panny II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Dilexísti 1962
U02-RAB-026-002-6NQ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sacerdótes Dei 1962
U02-AAA-026-002-LV1 Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdlá proti chorobám I. [cez rok] Sacerdótes Dei 1962
U02-RAB-026-002-IWG Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou II. [po Deviatniku] Suscépimus, Deus 1962
U02-AAA-026-002-HJT Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok] Suscépimus, Deus 1962
V04-TAA-TR6-000-JRE Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi III. [vo veľkonočnom čase] In médio 1962
U01-RAB-016-027-5I9 Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In médio 1962
U01-AAA-016-027-A6C Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi I. [cez rok] In médio 1962
T02-BBA-TR6-000-HO5 Sviatok pripomienky krstu Krista Pána Ecce, advénit dominátor 1962
T02-BBA-TR6-000-UL4 Nedeľa I. po Zjavení Pána In excélso throno 1962
T03-AAA-RR6-002-S53 Nedeľa II. po Zjavení Pána Omnis terra adóret 1962
V04-AAA-TR6-000-HQO Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa I. [cez rok] Exsúltat gáudio pater 1962
V04-TAA-TR6-000-DR3 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa III. [v čase veľkonočnom] Exsúltat gáudio pater 1962
V04-RAB-TR6-000-V86 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa II. [od Deviatnika po Veľkú noc] Exsúltat gáudio pater 1962
T02-BBA-RR6-000-6X9 Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa Exsúltat gáudio pater 1962
T02-BBA-RR6-000-A4G Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) Ecce, advénit dominátor 1962
V04-TAA-TR6-000-3CR Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho III. [vo veľkonočnom čase] In nómine Iesu 1962
V04-RAB-TR6-000-JEO Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho II. [od Deviatnika po Veľkú noc] In nómine Iesu 1962
V04-AAA-TR6-000-Y9P Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho I. [cez rok] In nómine Iesu 1962
T02-BAA-RR6-000-TN8 Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho In nómine Iesu 1962
T02-BAA-VR6-000-F6V Oktáva Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-RR6-000-ID9 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána Dum médium 1962
T02-BAA-TR6-001-RQS Sviatok Narodenia Pána I. Utiereň [v noci, omša anjelská] Dóminus dixit 1962
T02-BAA-TR6-002-TZE Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska] Lux fulgébit 1962
T01-AAA-QR6-000-G4W Vigília Narodenia Pána II. [v nedeľu] Hódie sciétis 1962
T02-BAA-TR6-003-89Z Sviatok Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich] Puer natus est 1962
T01-AAA-QR6-000-HUQ Vigília Narodenia Pána I. [v bežný deň] Hódie sciétis 1962
U12-AAA-126-016-A7D Sviatok sv. Euzebia, biskupa a mučeníka Sacerdótes Dei 1962
T01-AAA-RR6-004-TOI Nedeľa IV. Adventná Roráte cæli 1962
T01-AAA-RR6-003-SJK Nedeľa III. Adventná Gaudéte 1962
V01-TAA-SR6-000-CAG Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Gaudens gaudébo 1962
V01-RAB-TR6-000-8ZE Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Gaudens gaudébo 1962
U12-AAA-126-008-TJB Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie Gaudens gaudébo 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Page 2 of 4