➂ Bl. košických mučeníkov. B. civitas Cassoviensis, martyres

➂ Bl. košických mučeníkov. B. civitas Cassoviensis, martyres

Dňa 07.09.2023

Pridal Guardián