㎝ Spomienka Blahoslavenej P. Márie Karmelskej. In Commemoratione Beatæ Mariæ Virgine de Monte Carmelo

㎝ Spomienka Blahoslavenej P. Márie Karmelskej. In Commemoratione Beatæ Mariæ Virgine de Monte Carmelo

Dňa 16.07.2027

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Škapuliar, ochranný plášť Panny Márie. - Rehoľa karmelitánov, ktorej kolískou je vrch Karmel, posvätený modlitbami proroka Eliáša, ďakuje dnes svojej Patrónke a Ochrankyni za všetky milosti, ktoré členovia tejto rehole obsiahli na jej prímluvu. Tento deň stal sa r. 1587 sviatkom karmelitánov a r. 1726 rozšírila ho Cirkev pre všetkých veriacich, ktorí sv. škapuliarom, ako odznakom Matky Božej, stávajú sa účastní na jej materinskej ochrane.

S radostným rozochvením začíname sláviť sv. omšu na česť P. M. Karmelskej (intr.), pozdravujeme ju ako Matku Ježišovu (evanjelium), prosiac ju o prihovorenie (ofert., kom.). V lekcii obdivujeme jej bohaté čnosti a ochotu pomáhať nám.