➁ Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie. In vigilia Assumptionis B. Mariæ Virginis

➁ Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie. In vigilia Assumptionis B. Mariæ Virginis

Dňa 14.08.2026

Pridal Guardián

Po noci zemského života uvidela svetlo večnej slávy. - Nočná príprava na sviatok Nanebevzatia bl. P. Márie. Noc znamená zemský život, svitanie znázorňuje stretnutie sa s Kristom v blaženej vernosti. Keď chceme v duchu sprevádzať matku Ježišovu do neba, treba sa aj nám odpútať od sväzkov tohto sveta.

Sv. Euzebius bol spoločníkom sv. Hilára (sviatok 14. jan.) v boji proti ariánskemu bludu. Umrel v Ríme okolo r. 370 ako mučeník. Pochovaný bol najprv v Kalistových katakombách, neskôr vo vlastnom chráme, kde býva štácia v piatok 4. týždňa veľkopôstneho.