➁ Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten

➁ Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten

Dňa 10.09.2028

Pridal Guardián

Nemožno slúžiť Bohu a mamone (Šiesty protiklad). - Len jeden je náš Pán, Kristus. Vo sv. omši stojíme zoči-voči s naším Pánom. Radosť je slúžiť Bohu (intr.). Musí vládnuť v nás duch, a nie telo (lekcia). Nemožno slúžiť dvom pánom. Bohu a mamone (evanj.). Boh sa stará o svojich, on je náš Pán (ofert.); hľadajme teda najprv kráľovstvo Božie, a nie pominuteľné hodnoty (kom.).