㎝ Spomienka sv. Emerenciány, panny a mučenice. Commemoratio s. Emerentianæ, virginis et martyris

㎝ Spomienka sv. Emerenciány, panny a mučenice. Commemoratio s. Emerentianæ, virginis et martyris

Dňa 23.01.2024

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Emerenciána, ako družka sv. Agnesy a katechumenka, prijala krst krvi, keď sa modlila pri hrobe sv. Agnesy (v 3. stor.).