➂ Sv. Jána z Boha. S. Ioannis a Deo, confessoris

➂ Sv. Jána z Boha. S. Ioannis a Deo, confessoris

Dňa 08.03.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Boh je láska. - Po nestálom živote (pastier, vojak, obchodník) stal sa z lásky ošetrovateľom chorých v Granade (Španielsko). Založil laickú rehoľu Milosrdných bratov na ošetrovanie chorých. Z horiaceho domu vynášal chorých a ostal zázračne neporušený (orácia). Je patrónom chorých a nemocnie. Zomrel r. 1550 v Granade, tam je aj pochovaný.