➂ Štvrtok po nedeli Umučenia. Feria Quinta infra Hebdomadam Passionis

➂ Štvrtok po nedeli Umučenia. Feria Quinta infra Hebdomadam Passionis

Dňa 30.03.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Naša duša (ako kajúca Magdaléna) pri nohách Spasiteľových oplakáva svoje hriechy. - Štvrtok, deň venovaný kajúcnikom. O týždeň bude Zelený Štvrtok, deň znovuprijatia verejných hriešnikov do spoločenstva veriacich. Spevy omše znejú z úst kajúcich hriešnikov, ktorí sa cítia ako židia v zajatí babylonskom (intr., ofert.). Lekcia je modlitbou Azariáša, ktorý v babylonskom zajatí prosí odpustenie hriechov svojmu ľudu. V evanjeliu Spasiteľ prijíma hriešnicu na milosť a hriešnikom dáva nádej na odpustenie, ak sa obrátia.