➂ Sv. Jána Almužníka, biskupa a vyznávača. Johannes Eleemosynarius, episcopi et confessoris

Dňa 23.01.2022
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti