➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis

Dňa 06.09.2022
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti