➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis

Dňa 27.10.2021
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti