➂ Sv. relikvií, ktoré sa nachádzajú v chrámoch diecézy

Dňa 06.11.2022
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti