➂ Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, vyznávača. S. Johanni Baptistae de la Salle, confessoris

Dňa 15.05.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Buďme duchom ako dietky. Pôvodne bol remešským kanonikom. Tejto hodnosti sa zriekol a venoval sa výchove mládeže. Na tento cieľ založil laickú rehoľu „Bratov kresťanských škôl“. Zomrel v Rouene 7. apr. 1719. Pochovaný je v materskom kláštore rehole pri Bruseli v Belgicku.

Opakovanie udalosti