➂ Sv. Venancia, mučeníka. S. Venantii, martyris

Dňa 18.05.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Aj ja zvládnem to, čo zvládol Venancius. - Ako pätnásťročného mladíka sťali ho okolo r. 250 pre svedectvo o Kristovi v meste Kameríno v strednom Taliansku. Tu, vo vlastnom kostole, uctievajú jeho pozostatky.

Opakovanie udalosti