➂ Sv. Venancia, mučeníka. S. Venantii, martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Aj ja zvládnem to, čo zvládol Venancius. - Ako pätnásťročného mladíka sťali ho okolo r. 250 pre svedectvo o Kristovi v meste Kameríno v strednom Taliansku. Tu, vo vlastnom kostole, uctievajú jeho pozostatky.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.