➂ Sv. Gregora VII., pápeža a vyznávača. S. Gregorii VII., papae et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť. - Hildebrand, benediktínsky mních z Cluny, radca piatich pápežov, aj sám bol vyvolený za pápeža po smrti Alexandra II. Bojoval proti simonii a laickej investitúre ako aj iným nerestiam svojej doby. Najväčší reformátor cirkevnej disciplíny. Prenasledovaný nemeckým kráľom Henrichom IV., zomrel v Salerne r. 1085. Jeho posledné slová boly: „Miloval som spravodlivosť a nenávidel neprávosť, preto musím zomrieť vo vyhnanstve.“ Pochovaný je v salernskom dóme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.