➁ Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. post Pentecosten
Kristus nás pozýva na hostinu. - Táto nedeľa je ešte úplne v myšlienkovom ovzduší sviatku Božieho Tela. Sme shromaždení v svadobnej sieni Cirkvi, v kostole, a berieme účasť na „veľkej hostine“ Tela a Krvi Kristovej. Sv. Eucharistia je nám ochranou v púšti tohto života (intr.), je sviatosťou lásky (lekcia) a nadprirodzeným pokrmom, zárukou večných radosti (evanj.). Pri ofertóriu prosíme Krista, aby prišiel k nám v tejto obete a svojim pokrmom nás zachránil (ofert.). Po účasti na veľkej hostine mu ďakujeme (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.