➁ Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. post Pentecosten
Kristus zachraňuje hriešnikov. - Ako poblúdilé ovce dobrého Pastiera, Krista, cítime svoju duchovnú biedu a voláme po záchrane (intr.). Sme vystavení osídlam diablovým (lekcia), iba dobrý Pastier nás môže zachrániť (evanj.). S dôverou ho očakávame (ofert.), prežívame jeho obetu za smierenie naše a jeho prítomnosť medzi nami. Po nájdení stratenej ovce aj on pripraví radostnú hostinu, že sme sa vrátili k Bohu (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.