➂ Sv. Jána od sv. Fakunda, vyznávača. S. Ioannis de S. Facundo, confessoris

Dňa 12.06.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Blahoslavení pokojamilovní. - Vychovali ho v benediktínskom kláštore sv. Fakunda v Sahagúne (Španielsko), stal sa členom augustiniánskej rehole, kde sa venoval hlásaniu evanjelia a dušpastierstvu. Od Boha dostal dar udobrovať nepriateľov. Zomrel r. 1479 v Salamanke (Španielsko); tu je i pochovaný.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.