㎝ Spomienka sv. Marka a Marceliána, mučeníkov. Commemoratio ss. Marci et Marcelliani, martyrum

Dňa 18.06.2023
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Jún

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Markus a Marceliánus, bratia a diakoni, boli umučení za Diokleciána asi v r. 304. Pochovaní boli najprv v Kalistových katakombách, od 9. storočia ich telá sú uložené v chráme sv. Kozmu a Damiána v Ríme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.