➁ Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten
Láska k Bohu predpokladá lásku k bližnému, - oboje čerpáme od Krista. - Kresťanstvo v podstate je náboženstvom lásky. Zákon dvojitej lásky, lásky k Bohu a lásky k bližnému, je základným pilierom kresťanskej mravouky. Zákon lásky nám ukladá sviatosť krstu. Spasiteľ prichádza k nám dnes, aby nám zdôraznil túto povinnosť.

Prosíme milosť Kristovej lásky (intr.). Dobre si uvedomíme poučenie sv. Petra apoštola a aj samého Spasiteľa o pravej láske kresťanskej (lekcia, evanj.). Keď ideme v ústrety obetujúcemu sa Spasiteľovi, sľubujeme, že zachováme jeho poslednú vôľu o láske (ofert.). Spoločný stôl so Spasiteľom a jeho vyvolenými tiež nám ukladá záväzok lásky (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.