➁ Nedeľa IV. po Turícach. Dominica IV. Post Pentecosten
Kristus spravuje Petrovu prácu, - na jeho loďke sme bezpeční. - Loďka Petrova nás vedie do blaženého prístavu. Na tejto loďke sme spolu s Kristom. Kostol, v ktorom sme sa dnes zišli, je obrazom Cirkvi, loďky Petrovej. Sme spolu so Spasiteľom. Sme aj rybkami, ktoré Peter chytil do svojej siete na Pánov rozkaz.

Mystérium dnešnej nedele vzťahuje sa na Cirkev, ale aj na jednotlivých kresťanov. Práca za kráľovstvo nebeské musí sa konať s dôverou (intr.) a s trpezlivosťou (lekcia); nesmieme sa dať znechutiť zdanlivým neúspechom, ale máme sa spoliehať na pomoc a spoluprácu Kristovu (evanj.). Kristus prichádza nám na pomoc, kráčame mu v ústrety (ofert.), jeho nadprirodzený pokrm je nám posilou v boji o kráľovstvo nebeské.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.