➂ Sv. Vincenta z Pauly, vyznávača. S. Vincentii a Paulo, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Hrdina kresťanskej lásky. - R. 1600 stal sa kňazom a prišiel do Paríža, kde započal svoju dušpastiersku a charitatívnu prácu; tu sa pripojili k nemu oduševnení mužovia a ženy, a tak vznikly kongregácie lazaristov a Milosrdných sestier, ktoré sa venovaly zmierneniu ľudskej biedy. Zomrel 27. sept. 1660 v Paríži; pochovaný je v kostole kláštora sv. Lazára. Je patrónom všetkých charitatívnych spolkov.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.