➂ Sv. Hieronyma Emiliána, vyznávača. S. Hieronymi Æmiliani, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Duch detinstva Božieho. - Bol „otcom sirôt“ (oráčia), lebo sa staral predovšetkým o opustené deti. Podľa vzoru rehole sv. Augustína založil roku 1532 kongregáciu tzv. somaskov, určenú na výchovu mládeže. Zomrel v službe chorých na mor dňa 8. febr. 1537 v osade Somasco (Lombardia, Tal.); tam je pochovaný v kostole sv. Bartolomeja.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.