㎝ Spomienka sv. Praxedy, panny. Commemoratio s. Praxedis, virginis

Dňa 21.07.2024
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Júl

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Ochotná služba bližným. - Bola údajne dcérou senátora Pudensa a sestrou sv. Pudenciány. S veľkou láskou slúžila núdznym a mučeníkom. Zomrela v druhom storočí a bola pochovaná v katakombách Priscily pri svojej sestre sv. Pudenciáne. Pápež Paschál I. (817-34) dal preniesť jej ostatky s mnohými inými do kostola, ktorý bol jej zasvätený.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.