➂ Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka. S. Apollinaris, episcopi et martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Obsiahol nevädnúci veniec slávy. - Podľa podania pochádzal z Antiochie a do Ríma prišiel so sv. Petrom. Neskôr hlásal evanjelium v Ravene, ale pohania ho vyhnali. Tak sa dostal do Dalmácie. Tu a v susediacich krajoch hlásal kráľovstvo Kristovo, kým ho Pán ako mučeníka nepovolal k sebe asi r. 75 v Ravene, kde je pochovaný v kostole zvanom „in classe“, ktorý je jemu zasvätený.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.