➂ Sv. Nazaria a Celza, mučeníkov; Viktora I. pápeža a mučeníka a Inocenta I., pápeža a vyznávača. Ss. Nazarii et Celsi, martyrum, Victoris I., papæ et martyris ac Innocentii I., papæ et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Priechod Červeným morom. - Nazarius pred nepriateľmi kresťanov ušiel do Galie, kde obrátil mnohých pohanov. Asi r. 68 sťali ho spolu s mladým galským kresťanom Celzom, ktorého bol získal Kristovi. - Sv. Viktor I. († 198) skončil boj o slávenie Veľkej noci. - Inocent († 417) znovuzískal donatistov Cirkvi, vyniesol zákony o liturgii, celibáte kňazov a proti cudzoložstvu.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.