➂ Sv. Ignáca z Loyoly, vyznávača. S. Ignatii, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Všetko na väčšiu slávu Božiu. - Narodil sa r. 1491 zo šľachtickej rodiny španielskej. Ako dôstojník viedol najprv svetácky život. Po poranení pri Pampelone (1531) vhĺbil sa do života Krista a svätých. Po uzdravení putoval na Montserrat, potom sa utiahol v Manreze do samoty a sostavil svoje „Duchovné cvičenia“. Po doplnení svojich štúdií založil roku 1534 na Montmartre pri Paríži „Spoločnosť Ježišovu“ na obranu práv Božích a Cirkvi. R. 1537 stal sa kňazom. Až do smrti (1556) pôsobil ako prvý generálny predstavený Spoločnosti v Ríme. Jeho telo je pochované v nádhernom rímskom jezuitskom kostole „al Gesú“, ktorý bol postavený pri prvom rehoľnom dome jezuitov. Sv. Ignác konal všetko z lásky k Ježišovi (intr.). čo sv. Pavol hovoril o vlastných apoštolských útrapách, to sa hodí aj na sv. Ignáca (lekcia). Skrze svoju Spoločnosť hlása svetu Kristovu blahozvesť (ev.). Boh ho sprevádzal milosťou (of.), aby oheň viery a lásky Kristovej roznecoval vo svete (kom ).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.