➁ Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten
Pýcha a poníženosť (tretí protiklad). - Sv. omšu dnes slávime v duchu poníženého mýtnika.

Začíname piesňou poníženého (intr.). Nadprirodzené dary nesmú byť dôvodom vyvýšenosti (lekcia). Kresťan má byť ponížený, a nesmie nasledovať spupných Židov alebo pohanov (evanj.). V duchu poníženosti blížime sa k oltáru, aby sme boli svedkami Kristovej obety a jeho príchodu (ofert.). Ponížený obetný Baránok Boží je nám vzorom, ako ho máme prijať vo sv. prijímaní (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.