➂ Vigília sv. Vavrinca, mučeníka. In vigilia s. Laurentii, martyris

Dňa 09.08.2024
Pridal Guardián
Today is a commemoration. The liturgical color is violet. More information about the Commemoration of the Vigil of St. Lawrence: • Vigil of St. Lawrence (Fish Eaters)Saint Lawrence (Wikipedia)Vigil of St. Lawrence (New Advent) More information about the Time after Pentecost: • Time after Pentecost (Fish Eaters)

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.