➁ Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten
Ježiš je naším milosrdným Samaritánom. - Aj tu je Nový zákon proti Starému (Štvrtý protiklad): Kňažstvo židovské nemohlo a ani nechcelo uzdraviť padnuté ľudstvo. Musel prísť Spasiteľ, veľkňaz Nového zákona. V osobe človeka, napadnutého lotrami, vidíme seba. Vžívame sa do jeho citov a myšlienok. Takto sa stretneme v obete s naším milosrdným Samaritánom, ktorý nás lieči (pri sv. prijímaní).

Cítime svoju núdzu, napádaní nepriateľmi, a voláme o pomoc (intr.). Služobníci litery (kňažstvo Starého zákona) nemohli pomôcť ubiedenému ľudstvu, zachránila ho však služba ducha (milosť Nového zákona, - lekcia). Veľkňaz Nového zákona, náš milosrdný Samaritán, zachraňuje ľudské pokolenie (evanj.), nalieva mu do rán oleja (sviatosti) a vína (Eucharistia). Mojžiš Nového zákona, pravý Prostredník medzi Bohom a nami, pripravuje sa na obetu (ofert.). Obetuje sa za nás, oživuje nás a lieči (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.