㎝ Spomienka sv. Maurícia a spoločníkov mučeníkov. Commemoratio ss. Mauritii et sociorum martyrum

Dňa 22.09.2021
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti