➁ Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten
Kristom uzdravení, kráčame v ústrety blaženej večnosti. - Spasiteľ uzdravuje porazeného človeka a potom ho posiela „domov“ (evanj.). V ňom spoznávame seba. Aj s nami sa tak stane pri smrti. Spasiteľ nás cez celý náš život „uzdravuje“, počnúc od krstu po posledné pomazanie a ostatné sv. prijímanie. Takto „uzdravených pošle nás“ do nebeskej vlasti.

Túžime po večnom pokoji (intr.). Čakáme druhý príchod Kristov, ktorý nás pripravených prevedie do večnej vlasti (evanj.). Spasiteľ, ako druhý Mojžiš, pripravuje sa na obetu Nového zákona (ofert.), uzdravuje nás a posilňuje a raz nás vovedie do svojho nebeského chrámu (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.