➁ Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten
Kristus nás pripravuje na súd. - Najlepšou prípravou je milosrdné odpúšťanie previnení. Najsv. obeta nás spája v jednotu ducha. Kristus nás bude súdiť (intr.). Vyzbrojení zbraňami ducha bojujeme proti nepriateľom duše (lekcia). Odpúšťajme, aby Kristus aj nám odpustil (evanj.). V duchu trpezlivého Jóba ideme v ústrety večnosti (ofert.). V najsv. obete stretneme sa s milosrdným Spasiteľom, ktorý bude raz aj naším Sudcom. Posilnení pokrmom spasenia pokračujeme v životnom boji (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.