➂ Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. S. Josaphat, episcopi et martyris

Dňa 14.11.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Položil život za ovečky. - Ako baziliánsky mních bol priorom a neskôr archimandritom rehole vo Vilne a napokon arcibiskupom polockým. Zomrel mučeníckou smrťou 12. nov. 1623. Ostatky sú v kostole sv. Barbory vo Viedni. Sv. omša oslavuje jeho mučenícke víťazstvo (intr.), veľkňazskú hodnosť (lekc.) a pastiersku lásku k stádu Kristovmu (ev., of., kom.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.