➁ Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten
Smrť je len spánkom. - Kresťan neumiera, len spí; vo chvíli smrti prebúdza sa pre večnosť.

Naše zemské vyhnanstvo končí sa radostným vyslobodením (intr.). Čakáme Spasiteľa, ktorý nás vzkriesi (lekcia). V Jairovej dcére poznávame seba (evanj.). So spevom vyhnancov blížime sa ku Spasiteľovi (oltár), ako pôvodcovi života (evanj.), vítame ho pri premenení a prijímame od neho pokrm života.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.