➂ Sviatok obetovania Blahoslavenej Panny Márie. In Præsentatione Beatæ Mariæ Virginis
Predstav nás Bohu v nebeskom chráme (or.). - Podľa zbožného podania blahoslavenú Pannu zaviedli rodičia ešte v útlom veku do jeruzalemského chrámu a obetovali službe chrámovej. Tam ju vychovávali v sbore Bohu zasvätených panien. Je to sviatok východného pôvodu. Na Východe ho slávili od 8. stor., na Západe od 11. stor. Pre celú Cirkev ho zaviedol Sixtus IV. r. 1585.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.