➂ Sv. Jána z Kríža, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ioannis a Cruce, confessoris et ecclesiæ doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Vyznamenaný mystickými darmi. - Kňaz rehole karmelitánskej. Obdarený milosťou prísneho pokánia založil spolu so sv. Teréziou reformovanú rehoľu bosých karmelitánov. Boh ho navštívil mnohými krížami: prenasledovaním od najbližších, telesnými i duševnými bolesťami. On sa však tým užšie spojil s Bohom a práve kríže sa mu stali prameňom najhlbších mystických zážitkov, takže dozrel v ňom veľký učiteľ mystiky. Umrel dňa 14. dec. 1591 v Oviedo v Španielsku. Pochovaný je v Segovii (Španielsko). R. 1926 Pius XI. ho povýšil na hodnosť učiteľa Cirkvi.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.