➂ Sv. Františka Xaverského, vyznávača. S: Franciscus Xaverius, confessoris

Dňa 03.12.2021
Pridal GuardiánOpakovanie udalosti