➂ Sv. Ambróza, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ambrosii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Učiteľ sladkej výrečností. - Narodený okolo r. 340 v Trevíri. Ako prefekt mesta Milána a ešte katechumen r. 374 v dnešný deň bol prozreteľnostne vyvolený za biskupa. Vyznačoval sa učením a nepoddajnosťou. Jeho homílie tak zapôsobily na sv. Augustína, že sa dal pokrstiť. Jeho hymny prešly do liturgie. Odpočíva vo vlastnom chráme v Miláne.

Môže sa sláviť aj omša vigílie Nepoškvrneného Počatia so spomienkou sv. Ambróza.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.