➂ Sv. Lucie, panny a mučenice. S. Luciæ, virginis et martyris
Lucia nám svieti v adventnom šere. - Panna zo Syrakúz, ktorá pre svojho Božského ženícha pohrdla zemským ženíchom a podstúpila mučenícku smrť sťatím asi r. 304. Hrob má v Benátkach v benediktínskom kostole na ostrove San Giorgio. Meno Lucia znameni „svietiaca“.

Sv. omša oslavuje jej panenstvo a vytrvalosť v mučení. Pri sv. omši sme jedno so sv. Luciou, s ňou sa aj my zasväcujeme Kristovi (lekcia) a nachádzame drahocennú perlu kráľovstva Kristovho (evanj.), za ktoré všetko obetujeme.

Kristova nevesta. - Typ Kristovej nevesty, ktorý ovláda túto omšu, je obrazom Cirkvi, ale i duše kresťanskej. Nevesta Kristova miluje spravodlivosť a nenávidí hriech, jej život zaváňa príjemnou vôňou svätosti a čistoty (intr.). Zasnúbená je Kristovi (lekcia). Celý život jej uplynul v očakávaní príchodu Božského ženícha. Očakávala ho s kahančekom lásky v nepretržitom bdení, kým sa s ním nestretla v okamihu smrti; vtedy ju Kristus pojal na svoju nebeskú svadbu (evanj.). Vo sv. obete obetuje sa Cirkev spolu so sv. pannou a obetuje aj nás (ofert.). V okamihu premenenia i my zažívame blažené stretnutie s Kristom, ktorý nám dáva okúsiť sladkosť svojej nebeskej hostiny (kom.). V tejto omši sa duša naša cíti Kristovou nevestou a podľa príkladu sv. panny vžíva sa do najvnútornejšieho spojenia s Božským Ženíchom najmä pri sv. prijímaní.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.