➂ Sv. Hilára, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Hilarii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 14.01.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Jeho slovo zaznelo v strede Cirkvi. - Pochádzal z Akvitánie, Francúzska. Ako biskup v Poitiers vyznačil sa bojom proti ariánom a teologickými spismi. Umrel r. 367. Jeho hrob je v Panne (Taliansko) v tamojšom dóme.

Opakovanie udalosti