➁ Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. post Epiphaniam

Dňa 15.01.2023
Pridal GuardiánAk túto druhú alebo inú nedeľu po Zjavení Pána zatlačí nedeľa Septuagézimy a nemôže sa nahradiť po Turícach, slávime ju v predchádzajúcu sobotu s výnimkami nedele (glória, krédo, prefácia o sv. Trojici).

Spasiteľ zjavuje svoje Božstvo prvým zázrakom, - slávime jeho zasnúbenie s nami (3. tajomstvo). - Nedele po Zjavení Pána sú myšlienkove pod vplyvom tohto sviatku, rozvádzajú ideu Krista Kráľa a jeho ríše. Táto sv. omša má charakter svadby Krista s Cirkvou a s dušou každého z nás. Na začiatku prežívame slávnostný príchod Kráľa v obraze príchodu kňaza k oltáru (intr.). Počujeme Kráľov zákon o láske k bližnému (lekc.) a obraz svadobnej hostiny, plnej lásky, na ktorej budeme účastní v tejto sv. omši (evanj.). Pri príprave oltára ako trónu a posvätných spôsobov ako kráľovského rúcha Kráľa a nášho Ženícha spievame pieseň jasajúcej nevesty Kristovej, Cirkvi a našej duše (ofert.). Sme svedkami zázračnej premeny nielen vína, ale i chleba na vlastnú podstatu Krista a tieto dary požívame na svadobnej hostine, ako svadobníci v Káne požívali zázračne premenené víno (kom.). Vžívame sa do položenia svadobníkov a v ich osobe prežívame Baránkovu svadbu medzi nami.

Opakovanie udalosti