➂ Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a Sv. Šebastiána, mučeníka. Ss. Fabiani et Sebastiani Martyrum


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Duch mučeníkov nás posilňuje. - Sv. pápeža Fabiána (panoval v r. 336-350) umučili medzi prvými za cisára Decia. Pochovali bo v Kalixtových katakombách (v pápežskej krypte). - Sv. Sebastiána ako dôstojníka stráže Dioklecíánovej ostreľovali šípami. Po vyzdravení verejne pokarhal cisára pre nespravodlivosť voči kresťanom. Preto ho sochormi usmrtili. Leží v katakombách, pomenovaných podľa neho. Nad jeho hrobom stojí jedna zo siedmich hlavných bazilík Ríma. Uctieva sa ako patrón proti moru.

Omšu ovládajú myšlienky nespravodlivého zaobchádzania s mučeníkmi (intr.), radosti nad víťazstvom (lekc.) a nespočetných zázrakov, obsiahnutých na prímluvu sv. Sebastiána (evanj.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.