➂ Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Joannis Chrysostomi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 27.01.2024
Pridal GuardiánNepoddajný rozsievač pravdy evanjelia. - Najprv bol kňazom antiochénskej cirkevnej obce, potom biskupom carihradským. Pre apoštolskú otvorenosť, ktorou karhal cisársky dvor, dvakrát bol vo vyhnanstve. V poslednom aj umrel 14. sept. 407. Dnešný sviatok je výročím prenesenia jeho pozostatkov do Carihradu (r. 438). Teraz sú v Ríme v chráme sv. Petra pod oltárom kaplnky Nanebevstúpenia Panny Márie, kde svätopeterská kapitula vo všedné dni vykonáva svoje bohoslužby. Pius X. ustanovil ho za patróna kazateľov. OMŠA In médio, spoločná učiteľom Cirkvi, okrem orácie a graduálu.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.