➂ Sv. Petra Nolaska, vyznávača. S. Petri Nolasci, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Výkupca zajatých. - Pochádzal z južného Francúzska. So sv. Rajmundom (sviatok 23. jan.) založil rehoľu Panny Márie na vykupovanie zajatcov. Zomrel v Barcelone 25. dec. 1256. Tu je aj jeho telo.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.