➂ Sv. Romualda, opáta. S. Romualdi, abbatis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Radostné pokánie. - Pochádzal z Raveny. Ako mladík utiahol sa do samoty a konal prísne pokánie. Jeho pokánie vyznačovalo sa duchovnou radosťou. S niekoľko mladíkmi, ktorí ho vyhľadali, žil za istý čas podľa rehole sv. Benedikta. Neskôr založil prísnu pustovnícku rehoľu kamaldulov, ktorá sa podobá reholi kartuziánskej. Jeho hrob uctievajú v kláštore sv. Blažeja vo Fabriáne (pri Ancone v Taliansku).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.