➂ Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini, confessoris et ecclesiæ doctor

Dňa 09.02.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Obranca Materstva Božieho. - Ako biskup alexandrinský na sneme efezskom roku 431 horlivo obraňoval náuku o Materstve Božom proti nestoriánom. Zomrel roku 444 v Alexandrii.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.